Appendix A. Devices constants

Table of Contents

Keyboard keys

Keyboard keys

Usage example : keyboard.IsKeyPressed( MiddleVR.VRK_SPACE );

VRK_A, VRK_B, ... VRK_Z

VRK_0, VRK_1, ... VRK_9.

VRK_F1, VRK_F2, ..., VRK_F15

VRK_ESCAPE

VRK_MINUS /* - on main keyboard */

VRK_EQUALS

VRK_BACK /* backspace */

VRK_TAB

VRK_LBRACKET

VRK_RBRACKET

VRK_RETURN /* Enter on main keyboard */

VRK_LCONTROL

VRK_SEMICOLON

VRK_APOSTROPHE

VRK_GRAVE /* accent grave */

VRK_LSHIFT

VRK_BACKSLASH

VRK_COMMA

VRK_PERIOD /* . on main keyboard */

VRK_SLASH /* / on main keyboard */

VRK_RSHIFT

VRK_MULTIPLY /* * on numeric keypad */

VRK_LMENU /* left Alt */

VRK_ALTLEFT /* left Alt */

VRK_SPACE

VRK_CAPITAL

VRK_NUMLOCK

VRK_SCROLL /* Scroll Lock */

VRK_NUMPAD0, VRK_NUMPAD1, ..., VRK_NUMPAD9

VRK_SUBTRACT /* - on numeric keypad */

VRK_ADD /* + on numeric keypad */

VRK_DECIMAL /* . on numeric keypad */

VRK_OEM_102 /* <> or \| on RT 102-key keyboard (Non-U.S.) */

VRK_KANA /* (Japanese keyboard) */

VRK_ABNT_C1 /* /? on Brazilian keyboard */

VRK_CONVERT /* (Japanese keyboard) */

VRK_NOCONVERT /* (Japanese keyboard) */

VRK_YEN /* (Japanese keyboard) */

VRK_ABNT_C2 /* Numpad . on Brazilian keyboard */

VRK_NUMPADEQUALS /* = on numeric keypad (NEC PC98) */

VRK_PREVTRACK /* Previous Track (VRK_CIRCUMFLEX on Japanese keyboard) */

VRK_AT /* (NEC PC98) */

VRK_COLON /* (NEC PC98) */

VRK_UNDERLINE /* (NEC PC98) */

VRK_KANJI /* (Japanese keyboard) */

VRK_STOP /* (NEC PC98) */

VRK_AX /* (Japan AX) */

VRK_UNLABELED /* (J3100) */

VRK_NEXTTRACK /* Next Track */

VRK_NUMPADENTER /* Enter on numeric keypad */

VRK_RCONTROL VRK_MUTE /* Mute */

VRK_CALCULATOR /* Calculator */

VRK_PLAYPAUSE /* Play / Pause */

VRK_MEDIASTOP /* Media Stop */

VRK_VOLUMEDOWN /* Volume - */

VRK_VOLUMEUP /* Volume + */

VRK_WEBHOME /* Web home */

VRK_NUMPADCOMMA /* , on numeric keypad (NEC PC98) */

VRK_DIVIDE /* / on numeric keypad */

VRK_SYSRQ

VRK_RMENU /* right Alt */

VRK_ALTRIGHT /* right Alt */

VRK_PAUSE /* Pause */

VRK_HOME /* Home on arrow keypad */

VRK_UP /* UpArrow on arrow keypad */

VRK_PRIOR /* PgUp on arrow keypad */

VRK_LEFT /* LeftArrow on arrow keypad */

VRK_RIGHT /* RightArrow on arrow keypad */

VRK_END /* End on arrow keypad */

VRK_DOWN /* DownArrow on arrow keypad */

VRK_NEXT /* PgDn on arrow keypad */

VRK_INSERT /* Insert on arrow keypad */

VRK_DELETE /* Delete on arrow keypad */

VRK_LWIN /* Left Windows key */

VRK_RWIN /* Right Windows key */

VRK_APPS /* AppMenu key */

VRK_POWER /* System Power */

VRK_SLEEP /* System Sleep */

VRK_WAKE /* System Wake */

VRK_WEBSEARCH /* Web Search */

VRK_WEBFAVORITES /* Web Favorites */

VRK_WEBREFRESH /* Web Refresh */

VRK_WEBSTOP /* Web Stop */

VRK_WEBFORWARD /* Web Forward */

VRK_WEBBACK /* Web Back */

VRK_MYCOMPUTER /* My Computer */

VRK_MAIL /* Mail */

VRK_MEDIASELECT /* Media Select */